Página 3 de 12

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Nov 26, 2016 11:55 pm
por ZZBBIS50
paz
ADIERAK
1s.f.
bake
Tras cinco años de guerras por fin llegó la paz: bost urte gerran egon ondoren bakea iritsi da azkenean.
Acuerdo de paz: bake-akordioa.
Conferencia de paz: bake-konferentzia.
Firmar la paz: bakea sinatu.
Imponer la paz: bakea ezarri.
2s.f.
bake, bakealdi
La paz solo duró quince días: bakealdiak hamabost egun soilik iraun zuen.
3s.f. convenio, tratado
bake-itun, bake-akordio
4s.f.
lasaitasun, bake
Los fines de semana necesito paz: asteburuetan lasaitasuna behar dut.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

dar la paz
dejar en paz
descanse en paz; en paz descanse
en paz
estar/quedar/salir en paz
hacer las paces

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Nov 26, 2016 11:57 pm
por ZZBBIS50
blanco, -a
ADIERAK
1adj./s.m. color
zuri
Siempre usa sábanas blancas: izara zuriak erabiltzen ditu beti.
El blanco es un color que me gusta: zuria atsegin dudan kolorea da.
2adj./s. vino, uva
zuri
Uva blanca: mahats zuria.
Ponme dos blancos y un claro: atera bi zuri eta gorria.
3adj./s. raza
zuri
Entraron dos negros y un blanco: bi beltz eta zuri bat sartu ziren.
4s.m. diana
itu, artezkar; helburu, jomuga
Los obuses no llegaron porque el blanco estaba demasiado lejos: obusak ez ziren heldu itua urrutiegi zegoelako.
5s.m. (fig.) objetivo
xede, helburu, jomuga
No es nada agradable ser el blanco de todas las críticas: kritika guztien helburu izatea ez da batere atsegina.
6s.m. mancha, espacio
zuriune
La vaca tiene un blanco en el lomo: behiak zuriunea du bizkarrean.
Entre palabra y palabra deja un blanco: letra artean utzi zuriunea.
AZPISARRERAK
LEXIAK

blanco del ojo
LOKUZIOAK

dar en el blanco
en blanco
quedarse en blanco

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Nov 27, 2016 12:03 am
por ZZBBIS50
a
ADIERAK
1adj./s.m.
beltz
Me voy a poner el vestido negro para ir al funeral: soineko beltza jantziko dut hiletara joateko.
El negro no es un color sino el efecto de la falta de color: beltza ez da kolorea, kolorerik ezaren efektua baizik.
2adj.
beltz
Durante la guerra comíamos pan negro: gerra garaian ogi beltza jaten genuen.
¡qué negro está el cielo!: a zer zeru beltza!
Cerveza negra: garagardo beltza.
El saxofonista es negro: saxofoi-jotzailea beltza da.
Me encanta la música negra: musika beltza ikaragarri gustatzen zait.
3adj. (fig.)
beltz, ilun
Los indígenas amazónicos tienen un futuro muy negro: Amazoniako indigenek etorkizun beltza dute.
4s.
beltz
Ese negro toca muy bien el piano: beltz horrek ederki jotzen du pianoa.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

poner negro
tener la negra
trabajar como un negro
vérselas negras; verse negro

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Nov 27, 2016 12:04 am
por ZZBBIS50
azul
ADIERAK
adj./s.
urdin
He pintado la casa de azul: etxea urdinez pintatu dut.
Pañuelo azul: zapi urdina.
AZPISARRERAK
LEXIAK

azul celeste/cielo
azul marino
(azul) turquesa

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Lun Nov 28, 2016 4:56 pm
por ZZBBIS50
bailar
ADIERAK
1v.intr./v.tr.
dantza(n) egin, dantzatu
¿quieres bailar conmigo?: nahi al duzu nirekin dantzan egin?
Yo no sé bailar tangos: tangoa dantzatzen ez dakit.
2v.tr. moverse
kili-kolo egon, koloka egon
El tornillo está flojo y el eje baila: torlojua lasai dago eta ardatza kili-kolo dago.
3v.tr. en la escritura
trukatu
Al escribir bailó dos números y en vez de 1995 aparece 1959: idaztean bi zenbaki trukatu zituen eta 1995 ordez 1959 agertzen da.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

¡otro que tal baila!
que le quiten lo bailado

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Mar Nov 29, 2016 3:45 pm
por ZZBBIS50
pegar
ADIERAK
1v.prnl./v.tr.
itsatsi, erantsi, lekedatu
Esta cola pega muy bien: kola honek oso ondo itsasten du.
2v.prnl./v.tr.
itsatsi, erantsi, atxiki; josi
Solo me falta pegar las mangas al abrigo y ya estará terminado: berokiari mahukak erantsi eta kito, bukatuta.
3v.prnl./v.tr.
kutsatu, erantsi
Me has pegado las ganas de reír: barre egiteko gogoa kutsatu didazu.
4v.tr. zurrar
jo, astindu
No me han pegado nunca: ez naute sekula jo.
5v.tr. golpear
eman, jo
Me pegó dos bofetadas: bi belarrondoko eman zizkidan.
6v.tr. fuego
su eman, sutu
Pegaron fuego a la casa: su eman zioten etxeari.
7v.intr.
eman, etorri
Ese color no te pega nada: kolore horrek ez dizu ondo ematen.
8v.prnl.
itsatsi, erantsi
Las lentejas se han pegado: dilistak itsatsi egin dira.
9v.prnl.
atzetik ibili, inguruan izan; erantsi
Se me ha pegado un tío y no sé qué hacer con él: mutil bat dabilkit atzetik eta ez dakit zer egin.
10v.prnl.
elkar jo
Estos niños se pasan todo el día pegándose: neska-mutiko hauek elkar joka ematen dute egun osoa.
11v.prnl.
kutsatu, buruan sartu
Se me ha pegado esa música: buruan sartu zait musika hori.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

hale que te pego
pegar a/contra; poner pegando a/contra
pegar con
pegar contra
pegar en
pegársela

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Mié Nov 30, 2016 1:00 am
por ZZBBIS50
calor
ADIERAK
1s.m.
bero, berotasun
Si tienes calor apaga el fuego: beroa baduzu itzali sua.
El calor del sol es bueno para el trigo: eguzkiaren berotasuna ona da gariarentzat.
2s.m.
su, gar, bero, berotasun
Discutían con calor: bero-bero ari izan eztabaidan.
3s.m.
maitasun, adeitasun
Busca en los amigos el calor que no encuentra en casa: adiskideengan aurkitu nahi du etxean ez duen maitasuna.
4s.m.
abegi/harrera on; berotasun
Lo acogieron con calor: berotasunez (abegi onez) hartu zuten.
5s.m. Fís.
bero
AZPISARRERAK
LEXIAK

calor específico
calor latente
temporada de calor
LOKUZIOAK

ahogarse de calor
al calor de
entrar en calor

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Jue Dic 01, 2016 10:37 pm
por ZZBBIS50
ganar
ADIERAK
1v.tr.
irabazi
Ha ganado mucho dinero en América: Ameriketan diru asko irabazi du.
¿cuánto ganas?: zenbat irabazten duk/n?
2v.tr.
irabazi, garaitu, bentzutu, menderatu, menperatu; eskuratu, lortu
Los romanos ganaron los territorios al otro lado del Ebro: Ebroz beste aldeko lurrak menderatu zituzten erromatarrek.
3v.tr.
iritsi, heldu, ailegatu
Ganaron la cumbre: tontorreraino iritsi ziren.
4v.prnl./v.tr.
neureganatu (eta kidekoak); eskuratu, lortu
Hemos ganado su apoyo para la causa: geure kausaren alde jartzea lortu dugu.
Ha ganado tu voluntad: hire borondatea bereganatu dik/n.
5v.intr./v.tr.
irabazi, garaitu; nagusitu
Ha ganado el Tour: Tourra irabazi du.
Gimondi ha vencido a Moser: Gimondik Moser garaitu du.
6v.intr.
hobetu
Ha ganado mucho en salud: osasuna asko hobetu du.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Vie Dic 02, 2016 8:06 pm
por ZZBBIS50
copiar
ADIERAK
1v.tr.
kopiatu
Le han pillado copiando en el examen: azterketan kopiatzen harrapatu dute.
2v.tr.
kopiatu
Este dibujo lo he copiado de un cuadro: marrazki hau koadro batetik kopiatu dut.
3v.tr.
kopiatu; idatzi
No veo bien y no puedo copiar lo que pone en la pizarra: ez dut ondo ikusten eta ezin dut arbelean dagoena kopiatu.
4v.tr.
kopiatu
No era un pintor original sino que copiaba a otros: ez zen margolari originala, besteei kopiatzen zien.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Dic 03, 2016 8:51 am
por ZZBBIS50
besar
ADIERAK
v.prnl./v.tr.
musu/laztan eman, pot egin, pot eman; [la tierra, la mano] muin eman, muin egin
La madre le dio dos besos al niño: amak umeari bi musu eman zizkion.
El embajador besó la mano de la reina: enbaxadoreak erreginari eskuan muin egin zion.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Dic 03, 2016 12:02 pm
por ZZBBIS50
declarar
ADIERAK
1v.tr. manifestar
adierazi, agertu, esan, aditzera eman, azaldu, aitortu
El presidente declaró que las cifras del paro disminuirán: lehendakariak adierazi zuenez langabeen kopuruak behera egingo du.
2v.tr. Der.
-tzat jo, deklaratu; ebatzi
El juez lo declaró culpable: epaileak erruduntzat jo zuen.
3v.tr. Der. en un tribunal
adierazpena egin, deklaratu
4v.intr./v.tr. la guerra, el estado de sitio
deklaratu
Los EE.UU declararon la guerra contra Iraq: AEBk gerra deklaratu zioten Iraki.
5v.prnl./v.tr.
aitortu
Declarar los bienes: ondasunak aitortu.
El acusado se declaró inocente: akusatuak errugabetzat aitortu zuen bere burua.
6v.prnl. el amor
(maitasuna) agertu, (maitasuna) erakutsi, (maitasuna) aitortu
¿se te ha declarado alguien alguna vez?: agertu al dizu inork bere maitasuna inoiz?
7v.prnl. un incendio
piztu, sortu, hasi
Ayer noche se declaró un incendio en casa: bart sutea sortu da gure etxean.
8v.prnl. en huelga
hasi; -i ekin; egon
Se han declarado en huelga: greba hasi dute; grebari ekin diote.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Dic 04, 2016 4:44 pm
por ZZBBIS50
Algún mensaje en Euskera..
Euskeraz Amets egin,( sueña en Euskera)
Ikasi,idatzi,lan egin(aprende,escribe,trabaja
Mindu,gozatu,sentitu,...(., .gozar,sentir

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Dic 04, 2016 4:46 pm
por ZZBBIS50
mintzen
ADIERAK
1da/du ad.
doler(se), disgustar(se), resentir(se); molestar(se), enfadar(se)
Egin dioten irainak mindu du: está resentido por el ultraje al que ha sido sometido.
Mindurik egon: estar dolido.
2da/du ad.
causar/sentir dolor, herir(se), lastimar(se)
Belarriak mintzen dituzten hitzak: palabras que hieren los oídos.
Eskuak handitu eta mindu zaizkio: se le han hinchado y lastimado las manos.
3da/du ad.
[janaria, edaria...] agriar(se), avinagrar(se), ranciar(se), fermentar(se); [esnea] cortarse
Esnea beroak mintzen du: el calor corta la leche.
Ardo mindua: vino agriado.
Gazta mintzen hasi da: el queso empieza a agriarse.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Dic 04, 2016 4:48 pm
por ZZBBIS50
ZZBBIS50 escribió:Algún mensaje en Euskera..
Euskeraz Amets egin,( sueña en Euskera)
Ikasi,idatzi,lan egin(aprende,escribe,trabaja
Mindu,gozatu,sentitu,...(., .gozar,sentir

La palabra mundo tiene diferentes significados en Euskera como..Desenvolverse,enfadarse,molestarse Ect.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Dic 04, 2016 10:13 pm
por ZZBBIS50
cazar
ADIERAK
1v.tr.
ehizatu, ehizan ibili, ehizan ari izan
2v.tr.
harrapatu, atzeman, atzitu
El pelotón ha cazado al escapado en el último minuto: tropelak azken minutuan harrapatu du ihes egindakoa.
3v.tr.
harrapatu, atzeman
Me han cazado copiando en el examen: azterketan kopiatzen harrapatu naute.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Lun Dic 05, 2016 6:00 pm
por ZZBBIS50
caminar
ADIERAK
1v.intr.
ibili
Me gusta mucho caminar por el monte: oso gustuko dut mendian ibiltzea.
2v.intr.
joan
El agua de los ríos camina hacia el mar: ibaietako ura itsasora doa.
3v.tr.
oinez ibili/egin; bide egin
Hoy he caminado cinco kilómetros: gaur bost kilometro egin ditut oinez.
Caminar mucho: bide luzea egin, bideak egin.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

caminando

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Mar Dic 06, 2016 11:12 am
por ZZBBIS50
perder
ADIERAK
1v.intr./v.tr. dejar de tener
galdu
He perdido las llaves: giltzak galdu ditut.
2v.intr./v.tr. resultar vencido
galdu
Nuestro equipo ha perdido: gure taldeak galdu egin du.
3v.intr./v.tr.
jarioa/isuria izan
Esta cubeta pierde: upel honek jarioa du.
4v.prnl.
galdu, desagertu
Su imagen se perdió en la oscuridad: bere irudia iluntasunean desagertu zen.
5v.prnl. extraviarse
galdu
No es de extrañar que nos perdamos en el monte: ez da harritzekoa mendian guk bidea galtzea.
6v.prnl.
galdu, alferrik galdu, hondatu, mindu
La leche se ha perdido porque ha estado fuera toda la noche: esnea galdu egin zaigu gau osoan kanpoan egon delako.
7v.tr.
hondamena izan; galbideratu, hondamenera eraman
El dinero le pierde: dirua da bere hondamena.
La bebida le perderá: edariak hondamenera eramango du.
8v.tr. (col.)
huts egin
Este domingo hay un concierto de Silvio Rodríguez ¡no te lo puedes perder!: igande honetan Silvio Rodriguez-en jaialdia dago, ezin duzu huts egin!
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

echar(se) a perder
perderse por
perdérselo
¡piérdete!
tener buen/mal perder

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Mar Dic 06, 2016 10:26 pm
por ZZBBIS50
beber
ADIERAK
1v.intr./v.prnl./v.tr.
edan
Por la mañana siempre bebe leche: goizean beti esnea edaten du.
No bebas de ese agua: ez edan ur hori.
Se bebió todo el vino: ardo guztia edan zuen.
2v.intr./v.tr.
edan; zurrut egin, zurrutari eman, zurrutean ibili
Su primo bebe; es un borracho: haren lehengusuak edan egiten du; mozkor hutsa da.
Los deportistas no beben: kirolariek ez dute edaten.
3v.intr.
edan, topa egin
Beber a la salud de los padres: gurasoen osasunera edan, gurasoen osasunaren alde edan.
¡bebamos!: egin dezagun topa!

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Jue Dic 08, 2016 1:02 am
por ZZBBIS50
noche
ADIERAK
s.f.
gau; [solo referido a las primeras horas] arrats, iluntze, ilunabar
Noche de San Juan: San Joan gaua.
Cenamos a las nueve de la noche: arratseko bederatzietan afaltzen dugu.
AZPISARRERAK
LEXIAK

media noche
noche cerrada
noche de bodas
noche toledana
LOKUZIOAK

a la noche
a media noche
avanzada la noche
ayer noche; ayer por la noche
buenas noches
cerrar la noche
de la noche a la mañana
de noche
hacer noche
hacerse de noche
noche y día
pasar buena noche; pasar bien la noche
pasar la noche en blanco/claro
pasar mala noche; pasar mal la noche
por la noche
todas las noches

Información legal
© 2004 Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Jue Dic 08, 2016 5:35 pm
por ZZBBIS50
navegar
ADIERAK
1v.intr./v.tr. Mar.
nabigatu; (itsasoan) ibili
Yo nunca he navegado en velero: nik ez dut sekula belaontziz nabigatu.
2v.intr./v.tr.
nabigatu; airean/espazioan ibili
El globo navegó por el aire durante dos días: globoa bi egunez ibili zen airean.
3v.intr. Inform.
nabigatu; Internet-en ibili

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Vie Dic 09, 2016 5:21 pm
por ZZBBIS50
1 cantar
ADIERAK
s.m.
kanta, kantore; eresi
AZPISARRERAK
LEXIAK

cantar de gesta
LOKUZIOAK

sacar cantares
ser otro cantar

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Dic 10, 2016 11:54 am
por ZZBBIS50
euskadi.eus
Inicio
Contacto
Ayuda
Mapa
Accesibilidad
Sede electrónica
Educación
Cultura
Elhuyar hiztegia
Euskara > Gaztelania

Castellano > Vasco


>
amaieran % erantsi
% erabil daiteke edozertarako karakteretzatLaguntza
Gaztelania
ayer
ADIERAK
1adv.
atzo
Ayer fue lunes y hoy es martes: atzo astelehena zen eta gaur asteartea da.
No te creas que hemos nacido ayer: ez pentsa atzo jaio ginenik.
2adv. (fig.)
lehen, garai batean, iraganean
Músicas de ayer y hoy: lehengo eta oraingo musikak.
3s.m.
iragan
No pienses más en el ayer: ez ezazu gehiago iraganean pentsa.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

antes de ayer

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Dic 10, 2016 11:57 am
por ZZBBIS50
euskadi.eus
Inicio
Contacto
Ayuda
Mapa
Accesibilidad
Sede electrónica
Educación
Cultura
Elhuyar hiztegia
Euskara > Gaztelania

Castellano > Vasco


>
amaieran % erantsi
% erabil daiteke edozertarako karakteretzatLaguntza
Gaztelania
hoy
ADIERAK
1adv.
gaur, egun
Hoy es miércoles y tengo que ir a la oficina: gaur asteazkena da eta bulegora joan behar dut.
2adv. presente
gaur (egun), egun, egungo egunean, gaur (den) egunean
Hay que adecuar el idioma a las necesidades de hoy: hizkuntza gaur egungo premietara moldatu behar da.
Hoy la tecnología está avanzando muy rápidamente: egun teknologia oso azkar aurreratzen ari da.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

de hoy a/para mañana
de hoy en adelante
hasta hoy
hoy (en) día
hoy por hoy
por hoy

Información legal
© 2004 Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco
Compromiso con las personas

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Sab Dic 10, 2016 6:16 pm
por ZZBBIS50
solitario, -a
ADIERAK
1adj. lugar
bakarti, mortu, huts(ik); jenderik gabe
Lugares solitarios: leku bakartiak.
2adj./s. persona
bakarti, bakarzale, bakartar
Su carácter solitario le dificulta la convivencia con los demás: bakartia delako besteekin bizitzea zaila gertatzen zaio.
Ha sido toda la vida una solitaria: betidanik bakarzalea izan da.
3s.m. naipes
bakar-joko
Se entretuvo haciendo un solitario: bakar-jokoan pasa zuen denbora.
4s.m. joya
solitario
Llevaba en el mismo dedo la alianza y un llamativo solitario: hatz berean ezkontza-eraztuna eta solitario ikusgarri bat zeramatzan.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

en solitario

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Dom Dic 11, 2016 12:13 am
por ZZBBIS50
vivir
ADIERAK
1v.intr.
bizi izan
En casa vivimos tres hermanos: etxean hiru anai-arreba bizi gara.
Vivió cincuenta años: berrogeita hamar urte bizi izan zen.
Es difícil vivir con ese dinero: diru horrekin bizitzea zaila da.
Tu amigo sabe vivir bien: zure lagunak ongi bizitzen badaki.
El difunto padre vive en nuestro recuerdo: aita zena gure oroimenean bizi da.
Las preocupaciones no le dejan vivir: kezkek ez diote bizitzen uzten.
2v.intr. (fig.)
iraun
Esos zapatos eran malos y han vivido poco: zapata horiek txarrak ziren eta gutxi iraun dute.
3v.tr.
bizi izan, igaro
Hemos vivido momentos duros: une latzak igaro ditugu.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

no dejar vivir
vivir para ver

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Lun Dic 12, 2016 12:36 pm
por ZZBBIS50
levantar
ADIERAK
1v.tr.
jaso, altxatu; goratu, igo
Levantad la mano los que no estéis de acuerdo: ados ez zaudetenok altxatu eskua.
Levanta esos ladrillos del suelo: jaso itzazu adreilu horiek lurretik.
Levantar los hombros: sorbaldak goratu.
2v.tr. edificio, monumento
eraiki, egin
Levantaron un monumento a los pescadores: arrantzaleen omenez oroitarri bat eraiki zuten.
3v.tr.
desmuntatu, kendu; bildu, jaso, batu
Levantaremos el campamento mañana: kanpamentua bihar kenduko dugu.
4v.tr.
harrotu; kendu
Hay que levantar esa baldosa de la pared: hormako baldosa harrotu behar da.
Levantar el pavimento: zoladura harrotu.
5v.tr. castigo, prohibición
kendu
Le han levantado el castigo: zigorra kendu egin diote.
6v.tr.
indartu, sendotu, goratu, altxatu
Lo que dices me levanta el ánimo: zuk diozunak gogoa indartzen dit.
7v.tr. cartas
pikatu
8v.tr. en juegos de cartas
hautsi, handiagoa bota, gainditu
No puedo levantar ese siete de copas: ezin dut zazpiko kopa hori hautsi.
9v.tr.
sortu, eragin, sorrarazi, piztu
Sus palabras levantaron una salva de aplausos: haren hitzek txalo-zaparrada eragin zuten.
La noticia levantó gran polémica: berriak eztabaida handia sorrarazi zuen, berriak hautsak harrotu zituen.
Se levantaron sospechas: susmoak sortu ziren.
10v.tr. Mil.
errekrutatu
11v.prnl./v.tr. la caza
eraiki
Levantar la liebre: erbia eraiki.
12v.prnl.
altxatu, zutitu, jaiki
Me caí y tuvieron que ayudarme a levantarme: erori egin nintzen eta zutitzen lagundu egin behar izan zidaten.
Estás todo el día tumbado en el sofá, ¡levántate de una vez, so vago!: egun santu guztian besaulkian etzanda hago, altxa hadi behingoz, alfer zorri alaena!
Dicho esto, se levantó de la mesa: hau esanda, mahaitik jaiki egin zen.
13v.prnl. de la cama
jaiki, altxatu
Me he levantado muy temprano: oso goiz jaiki naiz.
14v.prnl.
altxatu, asaldatu, matxinatu, buru egin, bihurtu
Los campesinos se levantaron contra los sindicatos: nekazariak sindikatuen aurka matxinatu ziren.
15v.prnl.
ageri izan; egon (garai, gora, altu izenondoez)
Sobre la llanura se levanta el castillo: lautadan gaztelua nabarmen ageri da.
Ante nosotros se levantaba la torre de Pisa: gure aurrean Pisako dorre garaia zegoen.
16v.prnl. el viento
atera, altxatu
Se ha levantado viento: haizea atera du.
17v.prnl. la tormenta
sortu, altxatu, bildu, lehertu
Se levantó una fuerte tormenta: ekaitz bortitza bildu zen.
18v.intr. el tiempo atmosférico
jaso, altxatu, hobetu
Parece que va a levantar por la tarde: arratsaldez altxatu egingo duela dirudi.

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 6:39 pm
por ZZBBIS50
beber
ADIERAK
1v.intr./v.prnl./v.tr.
edan
Por la mañana siempre bebe leche: goizean beti esnea edaten du.
No bebas de ese agua: ez edan ur hori.
Se bebió todo el vino: ardo guztia edan zuen.
2v.intr./v.tr.
edan; zurrut egin, zurrutari eman, zurrutean ibili
Su primo bebe; es un borracho: haren lehengusuak edan egiten du; mozkor hutsa da.
Los deportistas no beben: kirolariek ez dute edaten.
3v.intr.
edan, topa egin
Beber a la salud de los padres: gurasoen osasunera edan, gurasoen osasunaren alde edan.
¡bebamos!: egin dezagun topa!

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Jue Dic 15, 2016 5:52 pm
por ZZBBIS50
caminar
ADIERAK
1v.intr.
ibili
Me gusta mucho caminar por el monte: oso gustuko dut mendian ibiltzea.
2v.intr.
joan
El agua de los ríos camina hacia el mar: ibaietako ura itsasora doa.
3v.tr.
oinez ibili/egin; bide egin
Hoy he caminado cinco kilómetros: gaur bost kilometro egin ditut oinez.
Caminar mucho: bide luzea egin, bideak egin.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

caminando

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Jue Dic 15, 2016 5:55 pm
por ZZBBIS50
loco, -a
ADIERAK
1adj./s.
ero, zoro, ertzo
2adj. (col.)
ikaragarri(zko), izugarri(zko), sekulako, egundoko, itzel, handi; makal, hala moduzko, nola-halako (ezezko edo harridurazko esaldietan)
Tuvo una suerte loca al encontrar ese trabajo: ez zuen zorte makala izan lan hori aurkitzean.
Tengo unas ganas locas de ir a ese sitio: leku horretara joateko izugarrizko gogoa daukat.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

a lo loco
cada loco con su tema
estar loco
estar loco de alegría
estar loco de atar/remate
estar loco por
estar loco por + inf.
hacer el loco
hacerse el loco
loco de alegría
loco de ira
loco de rabia
ni loco
ser para volver(se) loco
volver(se) loco

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

NotaPublicado: Vie Dic 16, 2016 6:50 pm
por ZZBBIS50
venir
ADIERAK
1v.intr.
etorri, jin
Viene andando: oinez dator.
Las noticias vienen deprisa: albisteak azkar etortzen dira.
En el libro no viene nada de Einstein: liburuan Einsteinen ezer ez dator.
Me viene mal salir de casa: gaizki datorkit etxetik irtetea.
Me viene a la memoria lo que sucedió hace dos años: orain dela bi urte gertaturikoa datorkit burura.
Este me viene ahora con tonterías: hau orain tontokeriekin datorkit.
2v.intr. llegar
etorri, jin; heldu, iritsi
¿cuándo va a venir tu amigo?: noiz helduko da zure laguna?
3v.intr.
izan
A veces me viene un mareo: batzuetan zorabioa izaten dut.
Esa mujer viene de una familia pobre: emakume hori familia behartsukoa da.
Viene sucediendo los últimos tres años: azken hiru urteetan ari da gertatzen.
4v.intr.
eduki, izan
Me viene estrecha la camisa: alkandora estu daukat.
Ese vestido te viene ancho: jantzi hori zabal duzu.
AZPISARRERAK
LEXIAK

recién venido
LOKUZIOAK

venga
venga a + inf.
venir a costar/valer
venir a menos
venir al caso
venir ancho/grande
venirse abajo