APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Nov 26, 2016 11:55 pm

paz
ADIERAK
1s.f.
bake
Tras cinco años de guerras por fin llegó la paz: bost urte gerran egon ondoren bakea iritsi da azkenean.
Acuerdo de paz: bake-akordioa.
Conferencia de paz: bake-konferentzia.
Firmar la paz: bakea sinatu.
Imponer la paz: bakea ezarri.
2s.f.
bake, bakealdi
La paz solo duró quince días: bakealdiak hamabost egun soilik iraun zuen.
3s.f. convenio, tratado
bake-itun, bake-akordio
4s.f.
lasaitasun, bake
Los fines de semana necesito paz: asteburuetan lasaitasuna behar dut.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

dar la paz
dejar en paz
descanse en paz; en paz descanse
en paz
estar/quedar/salir en paz
hacer las paces
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Nov 26, 2016 11:57 pm

blanco, -a
ADIERAK
1adj./s.m. color
zuri
Siempre usa sábanas blancas: izara zuriak erabiltzen ditu beti.
El blanco es un color que me gusta: zuria atsegin dudan kolorea da.
2adj./s. vino, uva
zuri
Uva blanca: mahats zuria.
Ponme dos blancos y un claro: atera bi zuri eta gorria.
3adj./s. raza
zuri
Entraron dos negros y un blanco: bi beltz eta zuri bat sartu ziren.
4s.m. diana
itu, artezkar; helburu, jomuga
Los obuses no llegaron porque el blanco estaba demasiado lejos: obusak ez ziren heldu itua urrutiegi zegoelako.
5s.m. (fig.) objetivo
xede, helburu, jomuga
No es nada agradable ser el blanco de todas las críticas: kritika guztien helburu izatea ez da batere atsegina.
6s.m. mancha, espacio
zuriune
La vaca tiene un blanco en el lomo: behiak zuriunea du bizkarrean.
Entre palabra y palabra deja un blanco: letra artean utzi zuriunea.
AZPISARRERAK
LEXIAK

blanco del ojo
LOKUZIOAK

dar en el blanco
en blanco
quedarse en blanco
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Nov 27, 2016 12:03 am

a
ADIERAK
1adj./s.m.
beltz
Me voy a poner el vestido negro para ir al funeral: soineko beltza jantziko dut hiletara joateko.
El negro no es un color sino el efecto de la falta de color: beltza ez da kolorea, kolorerik ezaren efektua baizik.
2adj.
beltz
Durante la guerra comíamos pan negro: gerra garaian ogi beltza jaten genuen.
¡qué negro está el cielo!: a zer zeru beltza!
Cerveza negra: garagardo beltza.
El saxofonista es negro: saxofoi-jotzailea beltza da.
Me encanta la música negra: musika beltza ikaragarri gustatzen zait.
3adj. (fig.)
beltz, ilun
Los indígenas amazónicos tienen un futuro muy negro: Amazoniako indigenek etorkizun beltza dute.
4s.
beltz
Ese negro toca muy bien el piano: beltz horrek ederki jotzen du pianoa.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

poner negro
tener la negra
trabajar como un negro
vérselas negras; verse negro
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Nov 27, 2016 12:04 am

azul
ADIERAK
adj./s.
urdin
He pintado la casa de azul: etxea urdinez pintatu dut.
Pañuelo azul: zapi urdina.
AZPISARRERAK
LEXIAK

azul celeste/cielo
azul marino
(azul) turquesa
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Lun Nov 28, 2016 4:56 pm

bailar
ADIERAK
1v.intr./v.tr.
dantza(n) egin, dantzatu
¿quieres bailar conmigo?: nahi al duzu nirekin dantzan egin?
Yo no sé bailar tangos: tangoa dantzatzen ez dakit.
2v.tr. moverse
kili-kolo egon, koloka egon
El tornillo está flojo y el eje baila: torlojua lasai dago eta ardatza kili-kolo dago.
3v.tr. en la escritura
trukatu
Al escribir bailó dos números y en vez de 1995 aparece 1959: idaztean bi zenbaki trukatu zituen eta 1995 ordez 1959 agertzen da.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

¡otro que tal baila!
que le quiten lo bailado
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Mar Nov 29, 2016 3:45 pm

pegar
ADIERAK
1v.prnl./v.tr.
itsatsi, erantsi, lekedatu
Esta cola pega muy bien: kola honek oso ondo itsasten du.
2v.prnl./v.tr.
itsatsi, erantsi, atxiki; josi
Solo me falta pegar las mangas al abrigo y ya estará terminado: berokiari mahukak erantsi eta kito, bukatuta.
3v.prnl./v.tr.
kutsatu, erantsi
Me has pegado las ganas de reír: barre egiteko gogoa kutsatu didazu.
4v.tr. zurrar
jo, astindu
No me han pegado nunca: ez naute sekula jo.
5v.tr. golpear
eman, jo
Me pegó dos bofetadas: bi belarrondoko eman zizkidan.
6v.tr. fuego
su eman, sutu
Pegaron fuego a la casa: su eman zioten etxeari.
7v.intr.
eman, etorri
Ese color no te pega nada: kolore horrek ez dizu ondo ematen.
8v.prnl.
itsatsi, erantsi
Las lentejas se han pegado: dilistak itsatsi egin dira.
9v.prnl.
atzetik ibili, inguruan izan; erantsi
Se me ha pegado un tío y no sé qué hacer con él: mutil bat dabilkit atzetik eta ez dakit zer egin.
10v.prnl.
elkar jo
Estos niños se pasan todo el día pegándose: neska-mutiko hauek elkar joka ematen dute egun osoa.
11v.prnl.
kutsatu, buruan sartu
Se me ha pegado esa música: buruan sartu zait musika hori.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

hale que te pego
pegar a/contra; poner pegando a/contra
pegar con
pegar contra
pegar en
pegársela
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Mié Nov 30, 2016 1:00 am

calor
ADIERAK
1s.m.
bero, berotasun
Si tienes calor apaga el fuego: beroa baduzu itzali sua.
El calor del sol es bueno para el trigo: eguzkiaren berotasuna ona da gariarentzat.
2s.m.
su, gar, bero, berotasun
Discutían con calor: bero-bero ari izan eztabaidan.
3s.m.
maitasun, adeitasun
Busca en los amigos el calor que no encuentra en casa: adiskideengan aurkitu nahi du etxean ez duen maitasuna.
4s.m.
abegi/harrera on; berotasun
Lo acogieron con calor: berotasunez (abegi onez) hartu zuten.
5s.m. Fís.
bero
AZPISARRERAK
LEXIAK

calor específico
calor latente
temporada de calor
LOKUZIOAK

ahogarse de calor
al calor de
entrar en calor
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Jue Dic 01, 2016 10:37 pm

ganar
ADIERAK
1v.tr.
irabazi
Ha ganado mucho dinero en América: Ameriketan diru asko irabazi du.
¿cuánto ganas?: zenbat irabazten duk/n?
2v.tr.
irabazi, garaitu, bentzutu, menderatu, menperatu; eskuratu, lortu
Los romanos ganaron los territorios al otro lado del Ebro: Ebroz beste aldeko lurrak menderatu zituzten erromatarrek.
3v.tr.
iritsi, heldu, ailegatu
Ganaron la cumbre: tontorreraino iritsi ziren.
4v.prnl./v.tr.
neureganatu (eta kidekoak); eskuratu, lortu
Hemos ganado su apoyo para la causa: geure kausaren alde jartzea lortu dugu.
Ha ganado tu voluntad: hire borondatea bereganatu dik/n.
5v.intr./v.tr.
irabazi, garaitu; nagusitu
Ha ganado el Tour: Tourra irabazi du.
Gimondi ha vencido a Moser: Gimondik Moser garaitu du.
6v.intr.
hobetu
Ha ganado mucho en salud: osasuna asko hobetu du.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Vie Dic 02, 2016 8:06 pm

copiar
ADIERAK
1v.tr.
kopiatu
Le han pillado copiando en el examen: azterketan kopiatzen harrapatu dute.
2v.tr.
kopiatu
Este dibujo lo he copiado de un cuadro: marrazki hau koadro batetik kopiatu dut.
3v.tr.
kopiatu; idatzi
No veo bien y no puedo copiar lo que pone en la pizarra: ez dut ondo ikusten eta ezin dut arbelean dagoena kopiatu.
4v.tr.
kopiatu
No era un pintor original sino que copiaba a otros: ez zen margolari originala, besteei kopiatzen zien.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Dic 03, 2016 8:51 am

besar
ADIERAK
v.prnl./v.tr.
musu/laztan eman, pot egin, pot eman; [la tierra, la mano] muin eman, muin egin
La madre le dio dos besos al niño: amak umeari bi musu eman zizkion.
El embajador besó la mano de la reina: enbaxadoreak erreginari eskuan muin egin zion.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Dic 03, 2016 12:02 pm

declarar
ADIERAK
1v.tr. manifestar
adierazi, agertu, esan, aditzera eman, azaldu, aitortu
El presidente declaró que las cifras del paro disminuirán: lehendakariak adierazi zuenez langabeen kopuruak behera egingo du.
2v.tr. Der.
-tzat jo, deklaratu; ebatzi
El juez lo declaró culpable: epaileak erruduntzat jo zuen.
3v.tr. Der. en un tribunal
adierazpena egin, deklaratu
4v.intr./v.tr. la guerra, el estado de sitio
deklaratu
Los EE.UU declararon la guerra contra Iraq: AEBk gerra deklaratu zioten Iraki.
5v.prnl./v.tr.
aitortu
Declarar los bienes: ondasunak aitortu.
El acusado se declaró inocente: akusatuak errugabetzat aitortu zuen bere burua.
6v.prnl. el amor
(maitasuna) agertu, (maitasuna) erakutsi, (maitasuna) aitortu
¿se te ha declarado alguien alguna vez?: agertu al dizu inork bere maitasuna inoiz?
7v.prnl. un incendio
piztu, sortu, hasi
Ayer noche se declaró un incendio en casa: bart sutea sortu da gure etxean.
8v.prnl. en huelga
hasi; -i ekin; egon
Se han declarado en huelga: greba hasi dute; grebari ekin diote.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Dic 04, 2016 4:44 pm

Algún mensaje en Euskera..
Euskeraz Amets egin,( sueña en Euskera)
Ikasi,idatzi,lan egin(aprende,escribe,trabaja
Mindu,gozatu,sentitu,...(., .gozar,sentir
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Dic 04, 2016 4:46 pm

mintzen
ADIERAK
1da/du ad.
doler(se), disgustar(se), resentir(se); molestar(se), enfadar(se)
Egin dioten irainak mindu du: está resentido por el ultraje al que ha sido sometido.
Mindurik egon: estar dolido.
2da/du ad.
causar/sentir dolor, herir(se), lastimar(se)
Belarriak mintzen dituzten hitzak: palabras que hieren los oídos.
Eskuak handitu eta mindu zaizkio: se le han hinchado y lastimado las manos.
3da/du ad.
[janaria, edaria...] agriar(se), avinagrar(se), ranciar(se), fermentar(se); [esnea] cortarse
Esnea beroak mintzen du: el calor corta la leche.
Ardo mindua: vino agriado.
Gazta mintzen hasi da: el queso empieza a agriarse.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Dic 04, 2016 4:48 pm

ZZBBIS50 escribió:Algún mensaje en Euskera..
Euskeraz Amets egin,( sueña en Euskera)
Ikasi,idatzi,lan egin(aprende,escribe,trabaja
Mindu,gozatu,sentitu,...(., .gozar,sentir

La palabra mundo tiene diferentes significados en Euskera como..Desenvolverse,enfadarse,molestarse Ect.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Dic 04, 2016 10:13 pm

cazar
ADIERAK
1v.tr.
ehizatu, ehizan ibili, ehizan ari izan
2v.tr.
harrapatu, atzeman, atzitu
El pelotón ha cazado al escapado en el último minuto: tropelak azken minutuan harrapatu du ihes egindakoa.
3v.tr.
harrapatu, atzeman
Me han cazado copiando en el examen: azterketan kopiatzen harrapatu naute.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Lun Dic 05, 2016 6:00 pm

caminar
ADIERAK
1v.intr.
ibili
Me gusta mucho caminar por el monte: oso gustuko dut mendian ibiltzea.
2v.intr.
joan
El agua de los ríos camina hacia el mar: ibaietako ura itsasora doa.
3v.tr.
oinez ibili/egin; bide egin
Hoy he caminado cinco kilómetros: gaur bost kilometro egin ditut oinez.
Caminar mucho: bide luzea egin, bideak egin.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

caminando
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Mar Dic 06, 2016 11:12 am

perder
ADIERAK
1v.intr./v.tr. dejar de tener
galdu
He perdido las llaves: giltzak galdu ditut.
2v.intr./v.tr. resultar vencido
galdu
Nuestro equipo ha perdido: gure taldeak galdu egin du.
3v.intr./v.tr.
jarioa/isuria izan
Esta cubeta pierde: upel honek jarioa du.
4v.prnl.
galdu, desagertu
Su imagen se perdió en la oscuridad: bere irudia iluntasunean desagertu zen.
5v.prnl. extraviarse
galdu
No es de extrañar que nos perdamos en el monte: ez da harritzekoa mendian guk bidea galtzea.
6v.prnl.
galdu, alferrik galdu, hondatu, mindu
La leche se ha perdido porque ha estado fuera toda la noche: esnea galdu egin zaigu gau osoan kanpoan egon delako.
7v.tr.
hondamena izan; galbideratu, hondamenera eraman
El dinero le pierde: dirua da bere hondamena.
La bebida le perderá: edariak hondamenera eramango du.
8v.tr. (col.)
huts egin
Este domingo hay un concierto de Silvio Rodríguez ¡no te lo puedes perder!: igande honetan Silvio Rodriguez-en jaialdia dago, ezin duzu huts egin!
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

echar(se) a perder
perderse por
perdérselo
¡piérdete!
tener buen/mal perder
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Mar Dic 06, 2016 10:26 pm

beber
ADIERAK
1v.intr./v.prnl./v.tr.
edan
Por la mañana siempre bebe leche: goizean beti esnea edaten du.
No bebas de ese agua: ez edan ur hori.
Se bebió todo el vino: ardo guztia edan zuen.
2v.intr./v.tr.
edan; zurrut egin, zurrutari eman, zurrutean ibili
Su primo bebe; es un borracho: haren lehengusuak edan egiten du; mozkor hutsa da.
Los deportistas no beben: kirolariek ez dute edaten.
3v.intr.
edan, topa egin
Beber a la salud de los padres: gurasoen osasunera edan, gurasoen osasunaren alde edan.
¡bebamos!: egin dezagun topa!
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Jue Dic 08, 2016 1:02 am

noche
ADIERAK
s.f.
gau; [solo referido a las primeras horas] arrats, iluntze, ilunabar
Noche de San Juan: San Joan gaua.
Cenamos a las nueve de la noche: arratseko bederatzietan afaltzen dugu.
AZPISARRERAK
LEXIAK

media noche
noche cerrada
noche de bodas
noche toledana
LOKUZIOAK

a la noche
a media noche
avanzada la noche
ayer noche; ayer por la noche
buenas noches
cerrar la noche
de la noche a la mañana
de noche
hacer noche
hacerse de noche
noche y día
pasar buena noche; pasar bien la noche
pasar la noche en blanco/claro
pasar mala noche; pasar mal la noche
por la noche
todas las noches

Información legal
© 2004 Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Jue Dic 08, 2016 5:35 pm

navegar
ADIERAK
1v.intr./v.tr. Mar.
nabigatu; (itsasoan) ibili
Yo nunca he navegado en velero: nik ez dut sekula belaontziz nabigatu.
2v.intr./v.tr.
nabigatu; airean/espazioan ibili
El globo navegó por el aire durante dos días: globoa bi egunez ibili zen airean.
3v.intr. Inform.
nabigatu; Internet-en ibili
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Vie Dic 09, 2016 5:21 pm

1 cantar
ADIERAK
s.m.
kanta, kantore; eresi
AZPISARRERAK
LEXIAK

cantar de gesta
LOKUZIOAK

sacar cantares
ser otro cantar
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Dic 10, 2016 11:54 am

euskadi.eus
Inicio
Contacto
Ayuda
Mapa
Accesibilidad
Sede electrónica
Educación
Cultura
Elhuyar hiztegia
Euskara > Gaztelania

Castellano > Vasco


>
amaieran % erantsi
% erabil daiteke edozertarako karakteretzatLaguntza
Gaztelania
ayer
ADIERAK
1adv.
atzo
Ayer fue lunes y hoy es martes: atzo astelehena zen eta gaur asteartea da.
No te creas que hemos nacido ayer: ez pentsa atzo jaio ginenik.
2adv. (fig.)
lehen, garai batean, iraganean
Músicas de ayer y hoy: lehengo eta oraingo musikak.
3s.m.
iragan
No pienses más en el ayer: ez ezazu gehiago iraganean pentsa.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

antes de ayer
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Dic 10, 2016 11:57 am

euskadi.eus
Inicio
Contacto
Ayuda
Mapa
Accesibilidad
Sede electrónica
Educación
Cultura
Elhuyar hiztegia
Euskara > Gaztelania

Castellano > Vasco


>
amaieran % erantsi
% erabil daiteke edozertarako karakteretzatLaguntza
Gaztelania
hoy
ADIERAK
1adv.
gaur, egun
Hoy es miércoles y tengo que ir a la oficina: gaur asteazkena da eta bulegora joan behar dut.
2adv. presente
gaur (egun), egun, egungo egunean, gaur (den) egunean
Hay que adecuar el idioma a las necesidades de hoy: hizkuntza gaur egungo premietara moldatu behar da.
Hoy la tecnología está avanzando muy rápidamente: egun teknologia oso azkar aurreratzen ari da.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

de hoy a/para mañana
de hoy en adelante
hasta hoy
hoy (en) día
hoy por hoy
por hoy

Información legal
© 2004 Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco
Compromiso con las personas
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Sab Dic 10, 2016 6:16 pm

solitario, -a
ADIERAK
1adj. lugar
bakarti, mortu, huts(ik); jenderik gabe
Lugares solitarios: leku bakartiak.
2adj./s. persona
bakarti, bakarzale, bakartar
Su carácter solitario le dificulta la convivencia con los demás: bakartia delako besteekin bizitzea zaila gertatzen zaio.
Ha sido toda la vida una solitaria: betidanik bakarzalea izan da.
3s.m. naipes
bakar-joko
Se entretuvo haciendo un solitario: bakar-jokoan pasa zuen denbora.
4s.m. joya
solitario
Llevaba en el mismo dedo la alianza y un llamativo solitario: hatz berean ezkontza-eraztuna eta solitario ikusgarri bat zeramatzan.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

en solitario
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Dom Dic 11, 2016 12:13 am

vivir
ADIERAK
1v.intr.
bizi izan
En casa vivimos tres hermanos: etxean hiru anai-arreba bizi gara.
Vivió cincuenta años: berrogeita hamar urte bizi izan zen.
Es difícil vivir con ese dinero: diru horrekin bizitzea zaila da.
Tu amigo sabe vivir bien: zure lagunak ongi bizitzen badaki.
El difunto padre vive en nuestro recuerdo: aita zena gure oroimenean bizi da.
Las preocupaciones no le dejan vivir: kezkek ez diote bizitzen uzten.
2v.intr. (fig.)
iraun
Esos zapatos eran malos y han vivido poco: zapata horiek txarrak ziren eta gutxi iraun dute.
3v.tr.
bizi izan, igaro
Hemos vivido momentos duros: une latzak igaro ditugu.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

no dejar vivir
vivir para ver
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Lun Dic 12, 2016 12:36 pm

levantar
ADIERAK
1v.tr.
jaso, altxatu; goratu, igo
Levantad la mano los que no estéis de acuerdo: ados ez zaudetenok altxatu eskua.
Levanta esos ladrillos del suelo: jaso itzazu adreilu horiek lurretik.
Levantar los hombros: sorbaldak goratu.
2v.tr. edificio, monumento
eraiki, egin
Levantaron un monumento a los pescadores: arrantzaleen omenez oroitarri bat eraiki zuten.
3v.tr.
desmuntatu, kendu; bildu, jaso, batu
Levantaremos el campamento mañana: kanpamentua bihar kenduko dugu.
4v.tr.
harrotu; kendu
Hay que levantar esa baldosa de la pared: hormako baldosa harrotu behar da.
Levantar el pavimento: zoladura harrotu.
5v.tr. castigo, prohibición
kendu
Le han levantado el castigo: zigorra kendu egin diote.
6v.tr.
indartu, sendotu, goratu, altxatu
Lo que dices me levanta el ánimo: zuk diozunak gogoa indartzen dit.
7v.tr. cartas
pikatu
8v.tr. en juegos de cartas
hautsi, handiagoa bota, gainditu
No puedo levantar ese siete de copas: ezin dut zazpiko kopa hori hautsi.
9v.tr.
sortu, eragin, sorrarazi, piztu
Sus palabras levantaron una salva de aplausos: haren hitzek txalo-zaparrada eragin zuten.
La noticia levantó gran polémica: berriak eztabaida handia sorrarazi zuen, berriak hautsak harrotu zituen.
Se levantaron sospechas: susmoak sortu ziren.
10v.tr. Mil.
errekrutatu
11v.prnl./v.tr. la caza
eraiki
Levantar la liebre: erbia eraiki.
12v.prnl.
altxatu, zutitu, jaiki
Me caí y tuvieron que ayudarme a levantarme: erori egin nintzen eta zutitzen lagundu egin behar izan zidaten.
Estás todo el día tumbado en el sofá, ¡levántate de una vez, so vago!: egun santu guztian besaulkian etzanda hago, altxa hadi behingoz, alfer zorri alaena!
Dicho esto, se levantó de la mesa: hau esanda, mahaitik jaiki egin zen.
13v.prnl. de la cama
jaiki, altxatu
Me he levantado muy temprano: oso goiz jaiki naiz.
14v.prnl.
altxatu, asaldatu, matxinatu, buru egin, bihurtu
Los campesinos se levantaron contra los sindicatos: nekazariak sindikatuen aurka matxinatu ziren.
15v.prnl.
ageri izan; egon (garai, gora, altu izenondoez)
Sobre la llanura se levanta el castillo: lautadan gaztelua nabarmen ageri da.
Ante nosotros se levantaba la torre de Pisa: gure aurrean Pisako dorre garaia zegoen.
16v.prnl. el viento
atera, altxatu
Se ha levantado viento: haizea atera du.
17v.prnl. la tormenta
sortu, altxatu, bildu, lehertu
Se levantó una fuerte tormenta: ekaitz bortitza bildu zen.
18v.intr. el tiempo atmosférico
jaso, altxatu, hobetu
Parece que va a levantar por la tarde: arratsaldez altxatu egingo duela dirudi.
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Mié Dic 14, 2016 6:39 pm

beber
ADIERAK
1v.intr./v.prnl./v.tr.
edan
Por la mañana siempre bebe leche: goizean beti esnea edaten du.
No bebas de ese agua: ez edan ur hori.
Se bebió todo el vino: ardo guztia edan zuen.
2v.intr./v.tr.
edan; zurrut egin, zurrutari eman, zurrutean ibili
Su primo bebe; es un borracho: haren lehengusuak edan egiten du; mozkor hutsa da.
Los deportistas no beben: kirolariek ez dute edaten.
3v.intr.
edan, topa egin
Beber a la salud de los padres: gurasoen osasunera edan, gurasoen osasunaren alde edan.
¡bebamos!: egin dezagun topa!
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Jue Dic 15, 2016 5:52 pm

caminar
ADIERAK
1v.intr.
ibili
Me gusta mucho caminar por el monte: oso gustuko dut mendian ibiltzea.
2v.intr.
joan
El agua de los ríos camina hacia el mar: ibaietako ura itsasora doa.
3v.tr.
oinez ibili/egin; bide egin
Hoy he caminado cinco kilómetros: gaur bost kilometro egin ditut oinez.
Caminar mucho: bide luzea egin, bideak egin.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

caminando
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Jue Dic 15, 2016 5:55 pm

loco, -a
ADIERAK
1adj./s.
ero, zoro, ertzo
2adj. (col.)
ikaragarri(zko), izugarri(zko), sekulako, egundoko, itzel, handi; makal, hala moduzko, nola-halako (ezezko edo harridurazko esaldietan)
Tuvo una suerte loca al encontrar ese trabajo: ez zuen zorte makala izan lan hori aurkitzean.
Tengo unas ganas locas de ir a ese sitio: leku horretara joateko izugarrizko gogoa daukat.
AZPISARRERAK
LOKUZIOAK

a lo loco
cada loco con su tema
estar loco
estar loco de alegría
estar loco de atar/remate
estar loco por
estar loco por + inf.
hacer el loco
hacerse el loco
loco de alegría
loco de ira
loco de rabia
ni loco
ser para volver(se) loco
volver(se) loco
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

Re: APRENDER EUSKERA ,fácilmente ....palabras sueltas

Notapor ZZBBIS50 el Vie Dic 16, 2016 6:50 pm

venir
ADIERAK
1v.intr.
etorri, jin
Viene andando: oinez dator.
Las noticias vienen deprisa: albisteak azkar etortzen dira.
En el libro no viene nada de Einstein: liburuan Einsteinen ezer ez dator.
Me viene mal salir de casa: gaizki datorkit etxetik irtetea.
Me viene a la memoria lo que sucedió hace dos años: orain dela bi urte gertaturikoa datorkit burura.
Este me viene ahora con tonterías: hau orain tontokeriekin datorkit.
2v.intr. llegar
etorri, jin; heldu, iritsi
¿cuándo va a venir tu amigo?: noiz helduko da zure laguna?
3v.intr.
izan
A veces me viene un mareo: batzuetan zorabioa izaten dut.
Esa mujer viene de una familia pobre: emakume hori familia behartsukoa da.
Viene sucediendo los últimos tres años: azken hiru urteetan ari da gertatzen.
4v.intr.
eduki, izan
Me viene estrecha la camisa: alkandora estu daukat.
Ese vestido te viene ancho: jantzi hori zabal duzu.
AZPISARRERAK
LEXIAK

recién venido
LOKUZIOAK

venga
venga a + inf.
venir a costar/valer
venir a menos
venir al caso
venir ancho/grande
venirse abajo
ZZBBIS50
Oro
Oro
 
Mensajes: 22269
Registrado: Mar Sep 30, 2014 6:03 pm

PrevioSiguiente

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado